Dankbaar

Created with Sketch.

Dankbaar onder alles. God is goed ook al zie je het even niet. Het uitspreken van dankbaarheid heeft scheppende kracht. Weet dat hij alles ten goede keert.

Door “Coen van Zadelhoff”