Profetie (deel 1)

Created with Sketch.

Coen van Zadelhoff heeft gesproken over profetie. Wat is profetie? Waar is dit voor bedoeld? En is er dan een verschil tussen een profeet en de gave van profetie? Deze vragen komen allemaal aan bod, en je ontdekt ook nog eens voor wie de gave van profetie beschikbaar is. Geniet er van!